STRATEGI

3. Bygge en bred portefølje av kreative disipliner og uttrykk, som både står på egne ben og utfyller hverandre. Vi vil fokusere på talentene og det kreative miljøet. Vi investerer selv i kreative virksomheter, og ser det som naturlig å gjøre dette til et attraktivt område for andre å investere i.

4. Vokse gjennom den globale nettverksøkonomien, som gir lokale talenter, konsepter, produksjoner og opphavsrettigheter et større publikum og marked. Vi vil ta ut et potensiale som strekker seg utenfor landets grenser, og forvalter rettigheter innenfor flere felt.

1. Utvikle en forretningsmodell som regulerer eierskap, roller, arbeidsfordeling og rettigheter, for langsiktige samarbeid, som forener kreative og forretningsmessige krefter på en gjensidig fordelaktig måte.

2. Satse på drift, samarbeidspartnere og teknologi som øker produktivitet og lønnsomhet. Ved å organisere kreativ næringsvirksomhet basert på velkjente forretningsmessige prinsipper og gjøre artister, produksjoner og rettigher lettere omsettelig, vil vi gjøre det mulig for flere å leve av sitt kreative talent.

<   Problemstillinger
>   Fordeler
X

Kontaktskjema

Eller send oss en mail til: martin@toothfairy.no