INTRODUKSJON

Hvem er vi
Toothfairy Farm er et drifts- og investeringsselskap rettet mot kultur og kreative næringer. Vi skal dyrke bærekraftige næringsvirksomheter i partnerskap, gjennom utvikling av talent innen kreative næringer.

Hvorfor
Vi tilbyr trygge vekstvilkår for utvikling talent, av og med partnere. Talent er en ressurs, som gjennom hardt og målrettet arbeid kan skape store verdier - kulturelt og finansielt. Vi er et rettighetsdrevet selskap, der verdier blir skapt og realisert.

Hvordan
‍Partnerskapene bygger på erfaring fra samarbeid med aktuelle talenter som tilrettelegger/fasilitator og management. Dette gir oss grunnlag for å vurdere hvem som har et ekstraordinært potensial og er abisiøse nok til å satse sammen med oss.

<   Utgangspunkt
>   Formål
X

Kontaktskjema

Eller send oss en mail til: martin@toothfairy.no