PROBLEMSTILLINGER

Uforutsigbar inntekt og høy risiko - Som i annen verdiforvaltning er en eller få inntektsstrømmer sårbart, og derfor risikabelt. Det er fordelaktig å ha flere inntektsstrømmer, for å sikre trygge rammer rundt drift og utviklingsarbeid.

Tenk større enn Norge - Det er stor etterspørsel etter nye, originale verk og kreativt talent. Vi har alle forutsetninger for å bygge opp et mangfoldig miljø lokalt, og ta en posisjon i en internasjonal bransje og et internasjonalt marked.

Ineffektiv organisering og ressursbruk - Å drive sin egen virksomhet er krevende, og tar tid og krefter som kunne ha vært brukt kreativt. Konsekvensen er at kreativitet og forretingsdrift blir skadelidende.

Tapt investering - Det er relativt vanlig at en uavhengig talentutvikler bruker ressurser på utvikling av nytt talent, som forsvinner til større eller utenlandsk selskap i det gjennombruddet kommer.

Komplisert verdikjede og økonomi - Å ta ut potensiale og skape verdier av kreativ virksomhet kan være tungvint, med tanke på produksjon, forvaltning av rettigheter, samt salg og markedsføring.

<   Formål
>   Strategi
X

Kontaktskjema

Eller send oss en mail til: martin@toothfairy.no