FORDELER

- Får dyrket frem egenart i et utviklende og profesjonelt miljø
- Tar direkte del i felles verdiskapning
- Dekker faglige, tekniske og sosiale behov på ett sted
- Kutter mellomledd, som gir bedre inntjening
- Skaper en størrelse og et moment som får rekkevidde og gjennomslagskraft
- Kan tiltrekke seg kreativt talent fra hele verden

- Bygger et lokalt publikum og nettverk, som gir verdifull erfaring og omsetning
- Sandvika får et spennende og levende kulturliv
- Drive kompletterende virksomheter i samme hus, ikke konkurrerende
- Bygge flere selskaper som tjener på hverandre

<   Strategi
>   Metode
X

Kontaktskjema

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Eller send oss en mail til: martin@toothfairy.no